language:

Contact us

Tel: +86 15396059265, +86 14759164735

Fax: +86 591 22866130

Zip code: 350002

Email: nfzhuang@fzect.com, hxy154@fzect.com

Address: 5th Floor, Building 2, No.3 Yaoxi Road, Minhou, Fujian, China